Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2019

Andelen kvinnor med finländsk bakgrund i fruktsamheten har minskat

Enligt Statistikcentralen minskade andelen kvinnor med finländsk bakgrund i fruktsamheten till 86 procent år 2018, mätt med det summerade fruktsamhetstalet. År 2018 var det summerade fruktsamhetstalet för hela landet 1,41 barn per kvinna, av vilka andelen med finländsk bakgrund var 1,20 barn per kvinna. År 2010 var det summerade fruktsamhetstalet för hela landet 1,87 barn per kvinna, av vilka andelen med finländsk bakgrund var 1,72. Det motsvarade en andel på 92 procent av hela landets fruktsamhet.

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2018

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter moderns härkomst 1990-2018

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2018

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2018
1. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Summerat fruktsamhetstal för män födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2018 ¹

Summerat fruktsamhetstal för män födda i Finland efter utbildningsnivå 2006–2018 ¹
1. Uppgift om pappor till barn födda utanför äktenskapet fås först när faderskapet fastställs och därför fås uppgiften med eftersläpning. På grund av detta kan det ännu finnas små bristfälligheter i uppgifterna för papporna när det gäller år 2018. Slutligt saknas uppgiften om pappan för ungefär en procent av barnen.
2. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2018

Summerat fruktsamhetstal fördelat efter födda barnets ordningsnummer år 1990–2018

Summerat fruktsamhetstal i landskapen i Österbotten och hela landet 2000–2018

Summerat fruktsamhetstal i landskapen i Österbotten och hela landet 2000–2018

Summerat fruktsamhetstal landskapvis år 2018

Summerat fruktsamhetstal landskapvis år 2018

Summerat fruktsamhetstal för finsk- och svenskspråkiga kvinnor 1991–2018

Summerat fruktsamhetstal för finsk- och svenskspråkiga kvinnor 1991–2018

Källa: Födda 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (281,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 04.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 02 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2018/02/synt_2018_02_2019-12-04_tie_001_sv.html