Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsförbud vid underrätter efter landskap 1995-2006

Tingsrättens landskap 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hela landet 11 14 13 20 20 53 74 133 169 203 227 254
Nyland 7 1 4 4 4 8 19 26 51 63 59 83
Östra Nyland - - - - 1 3 4 1 2 6 2 1
Egentliga Finland 1 2 1 1 2 8 11 33 23 29 32 25
Satakunta - - 1 2 1 - 4 3 3 - 8 9
Egentliga Tavastland - - - - - - - 1 1 3 4 5
Birkaland 2 - 1 - 3 11 8 20 16 24 40 43
Päijänne- Tavastland - 3 - 4 1 3 5 8 21 26 15 29
Kymmenedalen - 1 - - - 2 4 7 7 5 7 13
Södra Karelen - - - 1 1 4 - - 3 3 3 -
Södra Savolax - - - - - - - - - 2 3 1
Norra Savolax - 1 3 - 1 2 1 4 13 13 8 7
Norra Karelen - - 1 - - - - - 2 1 5 2
Mellersta Finland - 5 2 6 3 6 8 13 12 10 14 10
Södra Österbotten - - - - - 2 3 6 1 4 7 2
Österbotten - - - - 1 - 4 6 3 4 4 13
Mellersta Österbotten - - - - - - - 2 - 2 3 3
Norra Österbotten - 1 - 1 1 2 2 1 5 6 8 5
Kajanaland - - - - 1 - - - 1 - 2 1
Lappland 1 - - 1 - 2 1 2 5 2 3 2
Åland - - - - - - - - - - - -

Senast uppdaterad 8.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2006, Näringsförbud vid underrätter efter landskap 1995-2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tau_003_sv.html