Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2018

Antalet utfärdade ordningsböter 22 procent fler än året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdades år 2017 sammanlagt 22 procent fler ordningsböter än året innan. Ordningsböterna uppgick till omkring 330 600, av vilka 83 procent utfärdades till följd av kameraövervakning. Antalet ordningsböter som utfärdades med hjälp av kameraövervakning var 54 procent fler än år 2016. Nästan hälften av alla ordningsböter som utfärdades år 2017 var av storleksbeloppet 170 euro.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2017/syyttr_2017_2018-09-26_tie_001_sv.html