Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2013

Energiförbrukningen inom industrin minskade år 2012

Enligt Statistikcentralen minskade energiförbrukningen inom industrin med omkring fem procent år 2012. Energiförbrukningen uppgick till totalt 541 petajoule (PJ). Användningen av inköpt elektricitet minskade med fyra procent från året innan.

Användningen av energi inom industrin

Användningen av energi inom industrin
Innehåller den totala bränslevolymen som industrin använt samt totalförbrukningen av el och inköpt värmevolym

Enligt de preliminära uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen minskade industriproduktionen med drygt 2 procent år 2012. Detta återspeglade sig också i energiförbrukningen inom industrin. Den största energiförbrukaren var fortfarande skogsindustrin, som använde 55 procent av all energi som användes inom industrin. Energianvändningen inom skogsindustrin minskade med tre procent från år 2011. Den kemiska industrin och metallförädling är också stora energiförbrukare i Finland. Också inom dessa huvudnäringsgrenar minskade energiförbrukningen från året innan, inom den kemiska industrin med omkring sex procent och inom metallframställning med omkring åtta procent. Textil-, beklädnads- och gruvindustrin var de enda näringsgrenerna där energiförbrukningen ökade jämfört med året innan. Enligt de preliminära uppgifterna var industrins andel av slutanvändningen av energi omkring 46 procent, vilket också var en minskning från året innann.

När det gäller industrins energikällor användes år 2012 mest träbränslen. Användningen av träbränslen uppgick till omkring en tredjedel av den förbrukade energin. Träbränslen användes i synnerhet inom skogsindustrin. Volymen av träbränslen som användes ökade från året innan. Däremot minskade användning av olja, naturgas, kol och torv som energikälla. Den oljemängd som industrin använde minskade med en 14 procent jämfört med året innan.

Totalanvändningen av el inom industrin uppgick till 40 terawattimmar (TWh) år 2012. Skogsindustrin stod för 52 procent av industrins totalelanvändning. När det gäller totalanvändning av el användes 16 procent inom den kemiska industrin och 14 procent inom metallframställning. Totalanvändningen av el ökade inom textil-, beklädnads-, metallframställning och gruvindustrin. Elanvändningen minskade inom alla andra huvudnäringsgrenar.

Förbrukningsvolymen av värme som skaffats utifrån minskade från år 2011. Nästan hälften av den värme som skaffats utifrån användes inom skogsindustrin. Andra stora användare av inköpt värme var den kemiska industrin, metallframställning och livsmedelsindustrin. Den värme som producerats för industrins egen användning ingår i bränslen som använts inom industrin.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tie_001_sv.html