Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering. Uppgifterna bygger på begrepp och klassificeringar i OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts). Uppgifterna för statistiken över hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering samlas in från olika statistikdokument, register, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor. Uppgifterna uppdateras en gång om året på våren.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thkura/meta_sv.html