Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen. Granskning av utsläpp efter näringsgren är ett av de viktigaste delområdena inom EU:s miljöräkenskaper. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är att statistiskt beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi, som i huvudsak följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna. Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att årligen statistikföra och rapportera luftutsläpp efter näringsgren, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för miljöräkenskaper (SEEA).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/meta_sv.html