Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019 (1.3.2019)
Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html