Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster). Begreppen i totalstatistiken över inkomstfördelningen t.ex. när det gäller inkomster, fyller inte helt de nationella och internationella rekommendationerna på grund av att det saknas intervjuuppgifter. Därför är huvudsyftet för totalstatistiken över inkomstfördelning att i statistikföringen av inkomstfördelningen stödja den officiella statistiken. Fördelen med totalstatistiken över inkomstfördelningen, jämfört med den urvalsbaserade statistiken, är att den kan användas för analys av inkomster och inkomstfördelning bland mindre befolkningsgrupper, eftersom det är fråga om material som täcker hela befolkningen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/meta_sv.html