Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2015

Den ekonomiska utsattheten drabbar särskilt unga vuxna

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik är det vanligare med låginkomsttagare bland unga vuxna än bland andra åldersgrupper, dessutom är situationen mer markant i denna åldersgrupp. När det gäller 18–24-åringar har de oftast de lägsta inkomsterna av alla åldersgrupper och deras inkomster ligger längst under låginkomstgränsen. Majoriteten av låginkomsttagare bland ålderspensionärerna befinner sig mycket nära låginkomstgränsen och deras inkomster är högre än bland låginkomsttagare i övriga åldersgrupper.

Låginkomststrukturen i åldersgrupper år 2013

Låginkomststrukturen i åldersgrupper år 2013

Allra lägsta inkomster har de vars inkomster är under 40 procent av medianinkomsten. Stora grupper bland dem är 18–24-åriga studeranden och personer som under året varit arbetslösa minst sex månader, vilka förekommer i alla grupper i arbetsför ålder. Av personerna med de allra lägsta inkomsterna är en femtedel unga studerande och 23 procent arbetslösa. En femtedel av personerna med de lägsta inkomsterna är sysselsatta, de flesta av dem företagare. Fyrtiofem procent av dem med de allra lägsta inkomsterna är 18–34-åringar (tabell). Situationen bland unga kan beskrivas som markant eftersom medianinkomsterna bland unga låginkomsttagare är lägre än bland andra åldersgrupper och medianinkomsternas avstånd från låginkomstgränsen (s.k. fattigdomsgapet) är stort (se översikten 3).

Nästan alla personer som fyllt 65 år och som underskrider låginkomstgränsen på 60 procent är pensionärer. Tre av fyra låginkomsttagare i pensionsåldern befinner sig mycket nära låginkomstgränsen, dvs. bland dem vars inkomster är 50–59 procent av den nationella medianinkomsten. De som fyllt 65 år är därmed den största åldersgruppen som befinner sig mycket nära låginkomstgränsen, eftersom en tredjedel av dem är i pensionsåldern. Däremot finns det bara få personer i pensionsåldern i grupperna med de allra lägsta inkomsterna. Inkomsterna bland låginkomsttagare som nått pensionsåldern är större och fattigdomsgapet mindre än bland andra åldersgrupper.

Tabell. Antalet låginkomsttagare i olika punkter i låginkomstfördelningen efter personens ålder år 2013

  Inkomsterna under 40 % av medianen Inkomsterna 40–49 % av medianen Inkomsterna 50–59 % av medianen Alla låginkomsttagare
Alla personer 130 000 170 000 390 000 690 000
0–17-åringar 18 000 23 000 77 000 118 000
18–24-åringar 36 000 32 000 45 000 114 000
25–34-åringar 23 000 27 000 40 000 90 000
35–49-åringar 16 000 24 000 44 000 85 000
50–64-åringar 29 000 29 000 59 000 117 000
65–74-åringar .. 11 000 46 000 58 000
75 år fyllda .. 24 000 79 000 108 000

Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) än under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Låginkomstgränsen var 14 260 euro om året i enpersonshushåll, dvs. 1 190 euro i månaden år 2013. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

När det gäller gruppen som befinner sig nära låginkomstgränsen är inkomsterna minst 11 800 euro, men under 14 260 euro om året (990-1 190 euro i månaden). Till gruppen med de allra lägsta inkomsterna räknas personer vars hushålls disponibla penninginkomster är under 9 510 euro om året, dvs. under 792 euro i månaden per konsumtionsenhet. Den mittersta gruppen av låginkomsttagare, vars inkomster är 40–49 procent av den nationella medianinkomsten placerar sig mellan dessa inkomstgrupper. Inkomsterna per konsumtionsenhet bland dem som hör till gruppen är minst 9 519 euro, men under 11 880 euro om året (792–990 euro i månaden).


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/01/tjt_2013_01_2015-03-20_tie_001_sv.html