Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2020

Antalet låginkomsttagare 640 000 år 2018

Enligt urvalsmaterialet från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 640 000, dvs. 11,8 procent av hushållsbefolkningen år 2018. Antalet låginkomsttagare samt deras andel av befolkningen sjönk något från året innan, då antalet personer som hörde till låginkomsthushåll var 654 000. Låginkomstgraden har varierat under de senaste fem åren mellan lite över och lite under 12 procent.

Låginkomstgrad efter personens ålder 1987–2018, %

Låginkomstgrad efter personens ålder 1987–2018, %

Den relativa ekonomiska utsattheten har varierat under de senaste tio åren mellan 623 000 och 728 000 personer, när man som låginkomstgräns använder 60 procent av medianinkomsten. År 2018 var låginkomstgränsen 14 970 euro per år i enpersonshushåll, dvs. omkring 1 250 euro i månaden.

Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Hushållens medianinkomst, på basis av vilken låginkomstgränsen har beräknats, var 24 950 euro år 2018.

Låginkomstgraden bland dem som nått pensionsåldern har ökat under de senaste två åren. Ökningen av den ekonomiska utsattheten bland äldre personer gäller framför allt ensamboende och 65–74-åringar. Bland 65–74-åringar hade omkring var tionde låga inkomster år 2018, dvs. mer sällan än bland befolkningen i genomsnitt. Av 75-åringarna och äldre hade drygt 21 procent låga inkomster. Av hushållen i pensionsålder minskade medianinkomsterna bland 65–74-åringar något år 2018, och bland personer som fyllt 75 år förbättrades medianinkomsterna något. Typiskt för den ekonomiska utsattheten bland personer i pensionsåldern är att de ofta befinner sig nära låginkomstgränsen, dvs. inkomsterna är över 50 men under 60 procent av den nationella medianinkomsten.

Den ekonomiska utsattheten bland personer i arbetsför ålder, dvs. 18–64-åringar, har för sin del minskat något som helhet. Den ekonomiska utsattheten är dock mest allmän bland unga i åldern 18–24 år: av dem är ungefär var fjärde medlem i ett låginkomsthushåll. Bland personer i arbetsför ålder upplever framför allt arbetslösa ekonomisk utsatthet, av vilka omkring 40 procent hade låga inkomster år 2018, samt studerande, av vilka något under 29 procent hade låga inkomster.

Utvecklingen av barnens låginkomstgrad följer i allmänhet utvecklingen av hela befolkningens låginkomstgrad. Med beaktande av årsvariationer har barnens ekonomiska utsatthet under de senaste åren i genomsnitt varit något över 10 procent. Av barnfamiljerna är inkomstnivån i hushåll med två vuxna bättre och den ekonomiska utsattheten mindre än i hushåll med en förälde. I hushåll med en förälder samt i enpersonshushåll är medianinkomsten den lägsta bland alla befolkningsgrupper. Mera information om befolkningsgruppernas ekonomiska utsatthet och inkomster finns i den här publikationens översikt (på finska).


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Usva Topo 029 551 3036

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper och låg inkomst 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2018/06/tjt_2018_06_2020-03-12_tie_001_sv.html