Publicerad: 8.2.2007

Statens FoU-finansiering ökar med 60 miljoner euro år 2007

Totalsumman för finansiering av forskning och utveckling stiger till 1,73 miljarder euro i statens budget för år 2007. FoU-finansieringen ökar nominellt med 3,6 procent och reellt uppskattningsvis med 1,2 procent. Forskningsutgifternas andel av statens utgifter, utan kostnader för skötseln av statsskulden, ligger på samma nivå som tidigare år, dvs. 4,5 procent. Andelen av den offentliga FoU-finansieringen av bruttonationalprodukten torde nätt och jämnt stanna på under en procent.

Tillväxten i finansieringen av FoU riktas till de största förvaltningsområden. Undervisningsministeriets tillväxt på 36 miljoner euro fördelar sig rätt så jämnt mellan universitetens verksamhetsutgifter och forskningsfinansiering som delas ut via Finlands Akademi. Bakom handels- och industriministeriets ökning på 33 miljoner euro ligger till stor del ökningen av Tekes (Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer) fullmakter och anslag för teknologi.

Den största finansieringsorganisationen dvs. Tekes finansiering är 504 miljoner euro och andelen är 29 procent. Andelen av den andra organisationen som delar ut pengar på basis av offerter, dvs. Finlands Akademi, är 16 procent och finansieringen totalt 276 miljoner euro. Sett efter organisation är den största förändringen från år 2006 en fortsatt minskning av annan finansiering, t.ex. av forskning vid ministerier, med 13 miljoner euro.

Enligt det samhällspolitiska målet utgör främjande av allmän vetenskaplig utveckling den största kategorin med en andel på över 42 procent. Främjande av allmän vetenskaplig utveckling får också den största ökningen år 2007, dvs. 36 miljoner euro. Andelen av främjande av industriell verksamhet och teknologi är 27 procent och dess finansiering ökar med 26 miljoner euro.

Statliga anslag för forskning och utveckling år 2007

  FoU-
finansiering
mn €
Andel av FoU-
finansiering, %
Nominell
förändring
från 2006, %
Reell
förändring
från 2006, %
Totalt 1 730,0   3,6 1,2
De betydelsefullaste förvaltningsgrenarna
Undervisningsministeriet 751,7 43,4 5,1 2,6
Handels- och industriministeriet 609,6 35,2 5,7 3,2
Social- och hälsovårdsministeriet 125,6 7,3 0,0 -2,4
Jord- och skogsbruksministeriet 99,9 5,8 0,6 -1,8
Enligt organisation
Universitet 446,4 25,8 4,4 2,0
Universitetscentralsjukhus 48,7 2,8 0,0 -2,3
Finlands Akademi 275,8 15,9 7,2 4,6
Teknologiska utvecklingscentralen 504,3 29,2 5,5 3,0
Statens forskningsinstitut 282,0 16,3 3,4 1,0
Övrig FoU-finansiering 172,7 10,0 -7,0 -9,1

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2007

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3327,tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Senast uppdaterad 8.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tie_001_sv.html