Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juli

Statistik över vägtrafikolyckor 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden