Publicerad: 16.12.2015

I vägtrafikolyckor dog 229 och skadades allvarligt 519 personer år 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2014 inträffade 5 324 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dessa dog 229 och skadades 6 705 personer, varav 519 personer eller 7,7 procent allvarligt. 1) År 2014 var antalet döda 29 färre än året innan och antalet skadade 24 fler.


1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister

Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Herttuainen 029 551 3619, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/ton_2014_2015-12-16_tie_001_sv.html