Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.9.2019

I vägtrafiken dog 23 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 422 i augusti. I dessa dog 23 och skadades 507 personer. Antalet döda var 2 fler än i augusti 2018 och antalet skadade 36 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg. Av de döda var 17 män och 6 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 595. I olyckorna dog 145 och skadades 3 298 personer. Antalet döda var 6 fler och antalet skadade 283 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 84 med personbil, 6 med paketbil, 2 med moped, 20 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/08/ton_2019_08_2019-09-19_tie_001_sv.html