Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, augusti

Publicerad: 19.11.2020

I vägtrafiken dog 15 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 297 i oktober. I dessa dog 15 och skadades 347 personer. Antalet döda var 1 fler än i oktober 2019 och antalet skadade 67 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 11 män och 4 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 012. I olyckorna dog 184 och skadades 3 691 personer. Antalet döda var 2 fler och antalet skadade 534 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 109 med personbil, 9 med paketbil, 2 med moped, 16 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 17 fotgängare och 21 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/10/ton_2020_10_2020-11-19_tie_001_sv.html