Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 3:e kvartalet

2019
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik