Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2018 2019
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
Import Totalt 22 784 24 509 22 939 23 650 23 092
..Europa 17 851 19 177 17 739 18 401 17 615
..EU28 14 228 15 712 14 511 15 087 14 323
......Euroområdet 8 424 9 326 8 735 9 242 8 636
........Nederländerna 1 307 1 446 1 277 1 359 1 239
........Tyskland 2 641 2 882 2 626 2 749 2 723
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 804 6 386 5 776 5 844 5 687
........Storbritannien 948 998 1 005 922 902
........Sverige 2 818 3 163 2 831 2 804 2 787
....Europa utanför EU 3 623 3 464 3 229 3 314 3 292
........Ryssland 2 416 2 231 2 215 2 239 2 188
..Amerika 1 503 1 634 1 665 1 862 1 754
........Förenta Staterna (USA) 1 074 1 110 1 146 1 334 1 275
..Afrika 239 248 195 161 148
..Asien 3 136 3 363 3 246 3 117 3 469
........Kina 1 426 1 510 1 370 1 374 1 628
..Övriga och okänd 55 88 93 109 106
Export Totalt 22 128 23 848 23 186 23 389 23 256
..Europa 14 889 16 396 15 917 15 697 15 354
..EU28 12 081 13 347 13 374 13 194 12 684
......Euroområdet 6 789 7 579 8 078 7 676 7 373
........Nederländerna 1 218 1 409 1 395 1 327 1 153
........Tyskland 1 652 1 821 2 382 2 029 1 839
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 292 5 768 5 296 5 518 5 310
........Storbritannien 1 003 1 189 1 081 1 087 1 103
........Sverige 2 893 3 099 2 889 3 026 2 890
....Europa utanför EU 2 809 3 048 2 543 2 503 2 671
........Ryssland 1 335 1 447 1 044 1 036 1 094
..Amerika 2 652 2 720 2 768 2 978 2 875
........Förenta Staterna (USA) 2 020 2 036 2 148 2 299 2 083
..Afrika 509 612 566 528 473
..Asien 3 775 3 749 3 611 3 805 4 144
........Kina 1 072 1 024 1 094 1 254 1 465
..Övriga och okänd 302 371 324 380 409

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/03/tpulk_2019_03_2019-12-13_tau_003_sv.html