Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

En ny metod har införts för beräkning av importen inom sjöfrakt när det gäller transporttjänster

När det gäller importen inom transporttjänster har beräkningsmetoden förnyats på grund av de asymmetrier som observerats i fråga om Finland och andra länder i utrikeshandeln med transporttjänster. Den nya metoden bygger fortfarande på en CIF-FOB-variant. I den nya metoden multipliceras de resultat som erhållits utgående från varianten med landspecifika vikter. Vikterna baserar sig på asymmetrierna i transporttjänsterna när det gäller Finland och motpartsländerna, och de uppdateras i fortsättningen årligen. I praktiken ändras Finlands import av transporttjänster inom sjöfrakt på basis av motpartsländernas export av transporttjänster inom sjöfrakt

På grund av metodändringen reviderades nivån på importen av tjänster med 137 miljoner euro uppåt för statistikåret 2020. De landsspecifika förändringarna på över tio miljoner euro för statistikåret 2020 var:

förändring mn euro

Tyskland -195

Ryssland -194

Storbritannien -34

Förenta staterna 19

Kina 65

Danmark 85

Sverige 99

Nederländerna 211

Förfrågningar: globalisaatio.tilastot@stat.fi


Senast uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/tpulk_2022-03-15_uut_001_sv.html