Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2021

Lantbruksföretagarnas risk för arbetsolycksfall minskade från året innan

Lantbruksföretagarnas incidenstal minskade med -2,2 procent från år 2018. När man jämför två femårsperioder med varandra, så inträffade bland lantbruksföretagarna under åren 2010–2014 totalt 18 332 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 917 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2015–2019 inträffade totalt 14 544 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga, dvs. 4 782 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som löntagare och lantbruksföretagare råkat ut för år 2019. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under resan till eller från arbetet.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2019

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
  Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
 
Löntagare 103 156 34 959 1 564 23
Lantbruksföretagare 3 990 2 673 4 761 3

År 2019 råkade löntagarna ut för totalt 103 156 sådana olyckor på arbetsplatsen som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 34 959 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna ökade något från året innan (+0,9 %).

Antalet arbetsplatsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade något bland löntagare jämfört med året innan (-2,4 %). Mätt med incidenstalet minskade risken för arbetsolycksfall jämfört med året innan (-2,3 %). År 2019 inträffade 1 564 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per hundra tusen löntagare, medan motsvarande siffra år 2018 var 1 600.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är 3 gånger större än för löntagarna. År 2019 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 3 990 arbetsolycksfall, av vilka 2 673 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

År 2019 miste totalt 40 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 23 bland löntagare, 3 bland lantbruksföretagare och 4 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 10 olycksfall som ledde till döden, 9 av dem drabbade löntagare och 1 andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet var högre år 2019 än föregående år, eftersom totalt 37 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2018.

Länkar

Databastabeller till statistiken över olycksfall i arbetet :

  • 11 ln -- Antalet arbetsolycksfall bland löntagare efter arbetsoförmågans längd 1996–2019

  • 11lr -- Lantbruksföretagares olycksfall i arbetet per 100 000 lantbruksföretagare, 2000–2019

  • 11lp -- Lantbruksföretagares olycksfall i arbetet efter arbetsoförmågans längd, 2000–2019

  • 11pt -- Frekvens av arbetsolycksfall bland löntagare efter näringsgren, 2008–2019

  • 11px -- Arbetsolycksfall bland löntagare per 100 000 löntagare efter yrke, 2016–2019 (ny tabell)


Källa: Olycksfall i arbetet 2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, Hannele Orjala , tyotapaturmat@stat.fi

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-06-10_tie_001_sv.html