Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas för tid med aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar. Uppgifterna i statistiken grundar sig på Finansinspektionens register över förmånstagare inom arbetslöshetsskyddet, på månatliga data som arbetslöshetskassorna eller deras betalningssystem levererar till Finansinspektionen samt på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetslöshetsskyddet i Finland [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tturva/meta_sv.html