Finlands officiella statistik

Industrins och handelns lagerstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2020
18.2.2021
Enligt Statistikcentralen minskade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 5,3 procent under fjärde kvartalet 2020 jämfört med året innan. Inom industrin minskade lagervärdet med 7,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Inom handeln minskade lagervärdet med 3,8 procent från året innan.

Beskrivning: Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från företagsspecifika uppgifter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilhandel, detaljhandel, företag, handel, lager, näringsgrenar, parti- och detaljhandel, partihandel, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Industrins och handelns lagerstatistik revideras
25.2.2014
Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet av första kvartalet år 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/index_sv.html