Beskrivning

Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från företagsspecifika uppgifter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/meta_sv.html