Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2006

Sysselsättningen och arbetslösheten i juni 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 559 000, dvs. 38 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 72,1 procent, medan det i juni 2005 var 71,5 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Antalet arbetslösa i juni 2006 var 225 000, dvs. 14 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent, medan det var 8,7 procent i juni 2005.

Förändringar i sysselsättningen 6/2005 - 6/2006, tusen personer

  Juni 2006 Juni 2005 FÖRÄNDRING, %
6/05-6/06
Sysselsatta totalt 2 559 2 521 1,5
Relativt sysselsättningstal, % 72,1 71,5 0,62
Arbetslösa 1 225 239 -6,0
Relativt arbetslöshetstal, % 8,1 8,7 -0,6 2
Arbetskraften totalt 2 784 2 760 0,9
Arbetskraftsandel, % 70,3 69,9 0,4 2
Utanför arbetskraften totalt 1 178 1 187 -0,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi
(09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/06/tyti_2006_06_2006-07-25_tie_001_sv.html