Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2007

Arbetslösheten minskade i februari 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 420 000, dvs. 25 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent, medan det i februari 2006 var 67,5 procent.

Antalet arbetslösa i februari 2007 var 197 000, dvs. 22 000 färre än i februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, medan det var 8,4 procent i februari 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2/2006 - 2/2007, tusen personer

  Februari 2007 Februari 2006 FÖRÄNDRING, %
2/06-2/07
Sysselsatta totalt 2 420 2 395 1,1
Relativt sysselsättningstal, % 68,1 67,5 0,6 2
Arbetslösa 1 197 219 -10,2
Relativt arbetslöshetstal,, % 7,5 8,4 -0,9 2
Arbetskraften totalt 2 617 2 614 0,1
Arbetskraftsandel, % 65,9 66,1 -0,2 2
Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 343 1,0
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftsundersökning 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala (09) 1734 3604

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/02/tyti_2007_02_2007-03-20_tie_001_sv.html