Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i maj 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 499 000, dvs. 60 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 70,2 procent, medan det i maj 2006 var 68,7 procent.

Antalet arbetslösa i maj 2007 var 232 000, dvs. 43 000 färre än i maj året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent, medan det var 10,1 procent i maj 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/05 – 2006/05, tusen personer

  Maj
2007
Maj
2006
Förändring, %
2007/05 – 2006/051)
Sysselsatta totalt 2 499 2 439 2,5
Relativt sysselsättningstal, % 70,2 68,7 1,53)
Arbetslösa2) 232 275 -15,7
Relativt arbetslöshetstal, % 8,5 10,1 -1,63)
Arbetskraften totalt 2 730 2 714 0,6
Arbetskraftsandel, % 68,6 68,5 0,13)
Utanför arbetskraften totalt 1 248 1 247 0,1

1) Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal

2) Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer

3) procentenheter

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/05/tyti_2007_05_2007-06-19_tie_001_sv.html