Publicerad: 12.6.2008

Kraftig förbättring av sysselsättningen under åren 2004 - 2007, alltjämt regionala skillnader

Från år 2004 till år 2007 ökade antalet sysselsatta med 127 000 personer, dvs. med 5,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar ökade från 67,2 procent till 69,9 procent. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 45 000 personer, dvs. med 20 procent. Det relativa arbetslöshetstalet minskade från 8,8 procent till 6,9 procent.

Förändring i antalet sysselsatta och arbetslösa från året innan 2000 - 2007

Under perioden 2004 - 2007 steg sysselsättningen mest i Södra och Västra Finlands län, där antalet sysselsatta ökade med sammanlagt 111 000 personer, dvs. med 6 procent. I Östra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län steg antalet sysselsatta med sammanlagt 15 000 personer, dvs. med 3 procent. Bland dessa län ökade sysselsättningen mest i Uleåborgs län, med 12 000 personer.

Det relativa antalet sysselsatta bland 15 - 64-åringar steg till 73,0 procent i Södra Finlands län och till 70,4 procent i Västra Finlands län. I östra och norra Finland ökade de relativa sysselsättningstalen mindre och var alltjämt på en klart lägre nivå. År 2007 var det relativa sysselsättningstalet 65,8 procent i Uleåborgs län, 62,3 procent i Östra Finlands län och 59,9 procent i Lapplands län.

Antalet arbetslösa minskade från år 2004 till år 2007 i Södra och Västra Finlands län med totalt 35 000 personer, dvs. med 22 procent. Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Södra Finlands län till 5,6 procent och i Västra Finlands län till 6,5 procent. I Östra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län sjönk antalet arbetslösa åter med totalt 10 000 personer, dvs. med 15 procent. Det relativa arbetslöshetstalet i dessa län var fortsättningsvis klart högre än i landet i genomsnitt: i Östra Finlands län 10,3 procent, i Lapplands län 10,9 procent och också i Uleåborgs län 9,5 procent.

Källa: Arbetskraftsstatistik 2007 - Arbetskrafsundersökningens resultat för 1998 - 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/tyti_2007_2008-06-12_tie_001_sv.html