Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.2 Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning 3 981 4 004 4 025 21 0,5
Arbetskraften 2 675 2 703 2 678 -25 -0,9
Sysselsatta 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
Arbetslösa 183 172 221 49 28,5
Utanför arbetskraften 1 306 1 301 1 347 46 3,5
Män Befolkning 1 991 2 003 2 014 11 0,5
Arbetskraften 1 380 1 400 1 377 -23 -1,6
Sysselsatta 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
Arbetslösa 90 85 122 37 43,5
Utanför arbetskraften 611 603 637 34 5,6
Kvinnor Befolkning 1 990 2 001 2 011 10 0,5
Arbetskraften 1 295 1 303 1 301 -2 -0,2
Sysselsatta 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
Arbetslösa 93 87 99 12 13,8
Utanför arbetskraften 695 698 710 12 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.2 Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_002_sv.html