Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.23 Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2007 - 2009

  År Förändring
2007 2008 2009 2008/2009
Procent Procent Procent Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 6,9 6,4 8,2 1,8
15-64 6,9 6,4 8,4 2,0
15-24 16,5 16,5 21,5 5,0
25-34 6,2 5,8 8,2 2,4
35-44 5,0 4,5 5,7 1,2
45-54 5,0 4,4 6,1 1,7
55-64 6,3 5,4 6,2 0,8
Män 15-74 6,5 6,1 8,9 2,8
15-64 6,6 6,2 9,0 2,8
15-24 16,4 17,1 24,1 7,0
25-34 5,5 5,2 8,4 3,2
35-44 4,1 3,6 6,0 2,4
45-54 5,2 4,2 6,8 2,6
55-64 6,8 5,8 7,0 1,2
Kvinnor 15-74 7,2 6,7 7,6 0,9
15-64 7,3 6,7 7,6 0,9
15-24 16,6 15,8 19,0 3,2
25-34 6,9 6,5 7,9 1,4
35-44 5,9 5,4 5,3 -0,1
45-54 4,8 4,6 5,4 0,8
55-64 5,9 5,0 5,5 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.23 Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_023_sv.html