Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.8.2011

Heinäkuun työttömyysaste 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli heinäkuussa 192 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 29 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/07

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/07

Työllisiä oli vuoden 2011 heinäkuussa 2 578 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (±30 000). Työllisiä miehiä oli noin 6 000 ja naisia 23 000 enemmän kuin heinäkuussa 2010.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,8 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 heinäkuussa 192 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (±16 000). Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 88 000 henkeä.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 6,9 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,2 ja naisten 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 13,7 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/07 – 2011/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/07 2011/07 2010/07 - 2011/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 044 4 059 0,4
Työvoima yhteensä 2 756 2 770 0,5
Työlliset 2 549 2 578 1,1
– palkansaajat 2 220 2 252 1,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 326 –1,2
Työttömät 206 192 –7,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 289 1 289 0,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,6 71,8 1,2
Työttömyysaste 7,5 6,9 –0,6
Työvoimaosuus 68,1 68,2 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2011 lopussa kaikkiaan 266 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (–13 %), Pohjanmaalla (–12 %), Hämeessä (–11 %) ja Pirkanmaalla (–11 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 12 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli heinäkuun lopussa yhteensä 91 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2010/07– 2011/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/07 2011/07 2010/07 - 2011/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 288 266 –7,6
– yli vuoden työttömänä olleet 57 58 3,3
Toimenpiteillä yhteensä 84 91 8,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 34 34 0,9
– työvoimakoulutuksessa 24 21 –11,3
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 16 0,8
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 10 20 92,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 28 32 14,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (423,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/07/tyti_2011_07_2011-08-23_tie_001_fi.html