Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.1.2012

Joulukuun työttömyysaste 7,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa 192 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 2011 joulukuun työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/12

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/12

Työllisiä oli vuoden 2011 joulukuussa 2 411 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 31 000). Työllisiä miehiä oli 3 000 vähemmän ja naisia 16 000 enemmän kuin joulukuussa 2010. Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla mutta väheni julkisella sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 67,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 0,8 prosenttiyksikköä 66 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksikköä 68,1 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 joulukuussa 192 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 16 000). Työttömiä miehiä oli 114 000 ja naisia 78 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,4 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 6,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 17,8 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/12 – 2011/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 051 4 067 0,4
Työvoima yhteensä 2 602 2 603 0,0
Työlliset 2 397 2 411 0,6
– palkansaajat 2 073 2 074 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 337 3,9
Työttömät 204 192 –6,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 449 1 464 1,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,6 67,1 0,5
Työttömyysaste 7,9 7,4 –0,5
Työvoimaosuus 64,2 64,0 –0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 456 000 henkeä, mikä oli 31 000 enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluiden, informaation ja viestinnän sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialoilla. Työllisten määrä väheni kuljetuksen ja varastoinnin sekä koulutuksen toimialoilla.

Työttömiä oli vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 181 000 henkeä, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2010 loka-joulukuussa. Vuoden neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/IV – 2011/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 621 2 637 0,6
Työlliset yhteensä 2 426 2 456 1,3
Työttömät yhteensä 195 181 –7,1
– miehet 109 106 –2,7
– naiset 86 75 –12,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2011 lopussa kaikkiaan 255 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 14 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla paitsi Pohjois-Karjalassa (1 %). Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeessä (–9 %), Pirkanmaalla (–9 %) ja Pohjois-Savossa (–8 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 18 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli joulukuun lopussa yhteensä 104 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2010/12– 2011/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 269 255 –5,2
– yli vuoden työttömänä olleet 58 57 –1,6
Toimenpiteillä yhteensä 103 104 1,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 33 –7,1
– työvoimakoulutuksessa 32 26 –16,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 18 10,3
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 20 27 38,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 34 4,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (599,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tie_001_fi.html