Arbetskraftsundersökning 2011, Sysselsättning och arbetslöshet 2011

2011
Sysselsättning och arbetslöshet 2011
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar