Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.6.2012

Toukokuun työttömyysaste 9,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 toukokuussa 266 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,5 prosenttia, joka oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työvoimatutkimuksessa työttömyysluvut ovat toukokuussa korkeimmillaan, kun opiskelijat tulevat työmarkkinoille. Työllisiä oli 13 000 enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/05

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01–2012/05

Työllisiä oli vuoden 2012 toukokuussa 2 525 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Työllisten miesten määrä pysyi lähes samana, mutta työllisten naisten määrä kasvoi 14 000 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja pysyi ennallaan yksityisellä sektorilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,9 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi edellisen vuoden toukokuusta 1,1 prosenttiyksikköä 69,1 prosenttiin ja miesten 0,2 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 toukokuussa 266 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa (virhemarginaali ± 19 000). Työttömiä miehiä oli 153 000 ja naisia 114 000 henkeä.

Työttömyysaste oli toukokuussa 9,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 8,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli toukokuussa 30,7 prosenttia, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,5 prosenttia.

Toukokuu on työvoimatutkimuksessa poikkeuksellinen kuukausi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa työttömien määrää ja työttömyysastetta. Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi.

Työllisyyden muutokset 2011/05–2012/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/05 2012/05 2011/05 - 2012/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 057 4 073 0,4
Työvoima yhteensä 2 785 2 790 0,2
Työlliset 2 512 2 525 0,5
– palkansaajat 2 172 2 187 0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 338 –0,7
Työttömät 274 266 –2,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 272 1 283 0,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,2 69,9 0,6
Työttömyysaste 9,8 9,5 –0,3
Työvoimaosuus 68,7 68,5 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2012 lopussa kaikkiaan 229 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden toukokuusta neljän ELY-keskuksen alueella; eniten Satakunnassa (–6 %) ja Pirkanmaalla (–5 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (9 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (6 %) sekä Ahvenanmaalla (10 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli toukokuun lopussa yhteensä 113 000, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2011/05–2012/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/05 2012/05 2011/05 - 2012/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 227 229 1,2
– yli vuoden työttömänä olleet 56 61 7,7
Toimenpiteillä yhteensä 113 113 –0,3
– tukitoimenpitein työllistetyt 38 33 –15,0
– työvoimakoulutuksessa 32 28 –11,4
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 22 11,7
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 23 29 29,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 50 –5,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työllisyys parani vuonna 2011

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Kausitasoitettu trendi auttaa tulkitsemaan työllisyyden ja työttömyyden vaihteluita

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/05/tyti_2012_05_2012-06-26_tie_001_fi.html