Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2012/III - 2013/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 529 2 490 -39 -1,5
Nyland 802 796 -6 -0,7
Egentliga Finland 223 213 -9 -4,2
Satakunta 99 98 -1 -1,3
Egentliga Tavastland 83 78 -5 -5,9
Birkaland 226 226 -0 -0,1
Päijänne-Tavastland 91 85 -5 -5,6
Kymmenedalen 81 76 -6 -7,2
Södra Karelen 57 57 -0 -0,2
Södra Savolax 66 66 -1 -1,0
Norra Savolax 107 111 3 3,1
Norra Karelen 68 68 0 0,6
Mellersta Finland 118 115 -3 -2,1
Södra Österbotten 87 85 -2 -2,3
Österbotten 86 83 -3 -3,5
Mellersta Österbotten 32 33 1 3,9
Norra Österbotten 176 173 -3 -1,8
Kajanaland 33 33 0 0,6
Lappland 78 78 -0 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2012/III - 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_031_sv.html