Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 788,5 778,7 -9,8 -1,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 19,6 19,7 0,2 0,9
Jordbruk 01 10,1 9,7 -0,3 -3,3
C Tillverkning 10-33 126,2 124,9 -1,3 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,3 17,4 -0,9 -5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,0 18,5 -1,5 -7,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,8 17,0 -1,8 -9,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,0 20,5 0,5 2,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,0 41,3 2,3 5,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,2 10,2 0,1 0,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,1 10,6 1,5 16,5
F Byggverksamhet 41-43 57,2 57,8 0,6 1,0
Byggande av hus 41 19,8 19,5 -0,2 -1,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 28,6 29,5 0,9 3,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 98,2 97,0 -1,2 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,0 13,7 -1,3 -8,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 30,6 31,9 1,3 4,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 52,6 51,4 -1,2 -2,4
H Transport och magasinering 49-53 47,7 48,9 1,2 2,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 30,2 32,0 1,8 6,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,4 16,9 -0,6 -3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,4 26,1 -3,3 -11,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 33,0 31,9 -1,1 -3,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 24,4 20,8 -3,7 -15,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 47,0 45,6 -1,4 -3,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,0 19,4 -0,7 -3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 34,8 31,7 -3,1 -8,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,1 18,9 -1,2 -6,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 38,7 37,1 -1,5 -3,9
P Utbildning 85 43,7 49,8 6,1 13,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 134,9 135,3 0,4 0,3
Hälso- och sjukvård 86 63,8 65,0 1,1 1,8
Vård och omsorg med boende 87 32,6 33,3 0,7 2,2
Öppna sociala insatser 88 38,4 37,0 -1,4 -3,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,8 17,3 1,5 9,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 25,4 20,3 -5,1 -20,0
X Näringsgrenen okänd 00 3,4 3,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2012/III - 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_035_sv.html