Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 26.11.2013

Lokakuun työttömyysaste 7,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 lokakuussa 194 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 41 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/10

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/10

Työllisiä oli vuoden 2013 lokakuussa 2 426 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 ja naisia 26 000 vähemmän kuin vuoden 2012 lokakuussa. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja väheni yksityisellä sektorilla vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,1 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden lokakuusta 0,3 prosenttiyksikköä 69,2 prosenttiin ja naisten 0,8 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 lokakuussa 194 000 (virhemarginaali ±16 000), mikä oli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 103 000 ja naisia 91 000 henkeä.

Työttömyysaste oli lokakuussa 7,4 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,6 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 48 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 289 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 16,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 470 000 vuoden 2013 lokakuussa eli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 117 000.

Työllisyyden muutokset 2012/10 – 2013/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/10 2013/10 2012/10 - 2013/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 079 4 090 0,3
Työvoima yhteensä 2 650 2 620 –1,1
Työlliset 2 467 2 426 –1,7
– palkansaajat 2 140 2 103 –1,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 327 323 –1,3
Työttömät 183 194 6,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 429 1 470 2,9
– piilotyöttömät  120 117 –2,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,7 68,1 –0,6
Työttömyysaste 6,9 7,4 0,5
Työvoimaosuus 65,0 64,1 –0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 39 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden lokakuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (25 %), Kainuussa (25 %) ja Pirkanmaalla (20 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 118 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2012/10 – 2013/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/10 2013/10 2012/10 - 2013/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 250 290 15,8
– yli vuoden työttömänä olleet 62 78 25,3
Palveluissa yhteensä 112 118 5,8
– työllistetyt 30 35 18,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 31 31 2,3
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 14 12 –15,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 39 6,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 34 –2,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/10/tyti_2013_10_2013-11-26_tie_001_fi.html