Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2012/12 - 2013/12

  År/Månad Förändring
2012/12 2013/12 2012/12 - 2013/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,3 66,9 -0,4
Män 68,9 67,2 -1,8
Kvinnor 65,5 66,6 1,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,9 7,9 0,9
Män 7,5 8,4 0,9
Kvinnor 6,3 7,3 1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 63,5 63,9 0,4
Män 66,3 65,5 -0,8
Kvinnor 60,7 62,3 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2012/12 - 2013/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_001_sv.html