Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,1 67,6 -0,5
Män 69,0 68,1 -0,9
Kvinnor 67,2 67,0 -0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,0 7,7 0,7
Män 7,7 8,1 0,4
Kvinnor 6,3 7,3 1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,5 64,2 -0,4
Män 66,8 66,0 -0,8
Kvinnor 62,2 62,3 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_019_sv.html