Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011 - 2013

  År Förändring
2011 2012 2013 2012/2013
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,6 69,0 68,5 -0,5
Män 69,8 69,8 69,2 -0,6
Kvinnor 67,4 68,1 67,8 -0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,8 7,7 8,2 0,5
Män 8,4 8,3 8,8 0,5
Kvinnor 7,1 7,1 7,5 0,5
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,1 66,0 65,5 -0,5
Män 68,7 68,2 67,6 -0,7
Kvinnor 63,5 63,8 63,4 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_044_sv.html