Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2011 - 2013

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 059 4 075 4 087 12 0,3
Arbetskraft totalt 2 682 2 690 2 676 -14 -0,5
- sysselsatta 2 474 2 483 2 457 -27 -1,1
- arbetslösa 209 207 219 12 6,0
Ej i arbetskraften 1 376 1 385 1 411 26 1,9
Män Befolkning totalt 2 032 2 041 2 047 7 0,3
Arbetskraft totalt 1 395 1 392 1 383 -9 -0,7
- sysselsatta 1 278 1 277 1 261 -16 -1,2
- arbetslösa 117 115 122 7 5,9
Ej i arbetskraften 637 648 664 16 2,4
Kvinnor Befolkning totalt 2 027 2 034 2 039 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 287 1 298 1 293 -5 -0,4
- sysselsatta 1 196 1 206 1 195 -11 -0,9
- arbetslösa 91 92 97 6 6,2
Ej i arbetskraften 739 736 747 10 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_045_sv.html