Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2011 - 2013

  År Förändring
2011 2012 2013 2012/2013
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 60,9 60,9 60,1 -0,8
15-64 68,6 69,0 68,5 -0,5
15-24 39,1 40,6 40,3 -0,3
25-34 77,6 76,8 76,3 -0,5
35-44 84,9 84,8 83,0 -1,8
45-54 84,1 84,2 83,6 -0,6
55-64 57,0 58,2 58,5 0,4
65-74 8,7 9,5 9,2 -0,2
Män 15-74 62,9 62,6 61,6 -1,0
15-64 69,8 69,8 69,2 -0,6
15-24 37,2 38,7 36,9 -1,7
25-34 83,5 82,4 82,3 -0,1
35-44 87,4 87,6 86,7 -0,9
45-54 83,8 83,5 82,8 -0,7
55-64 56,8 56,6 56,5 -0,1
65-74 11,8 12,8 12,3 -0,4
Kvinnor 15-74 59,0 59,3 58,6 -0,7
15-64 67,4 68,1 67,8 -0,3
15-24 41,2 42,6 43,8 1,2
25-34 71,4 70,8 70,0 -0,9
35-44 82,4 81,9 79,2 -2,7
45-54 84,4 84,9 84,5 -0,5
55-64 57,2 59,7 60,5 0,8
65-74 6,0 6,6 6,5 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_046_sv.html