Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2010 - 2012

  År Förändring Förändring
2010 2011 2012 2011/2012 2011/2012
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 447 2 474 2 483 10 0,4
Utbildning på mellannivå (3) 1 116 1 120 1 139 18 1,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 965 997 1 003 6 0,6
- lägsta högre nivå (5) 351 351 326 -25 -7,1
- lägre högskolenivå (6) 294 315 335 19 6,2
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 319 331 342 12 3,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 367 357 342 -15 -4,2
Män Totalt 1 259 1 278 1 277 -1 -0,1
Utbildning på mellannivå (3) 614 622 632 10 1,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 427 438 438 0 -0,1
- lägsta högre nivå (5) 133 134 122 -11 -8,5
- lägre högskolenivå (6) 136 147 157 10 6,6
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 158 157 158 1 0,7
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 218 217 208 -10 -4,5
Kvinnor Totalt 1 188 1 196 1 206 10 0,9
Utbildning på mellannivå (3) 502 498 507 9 1,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 538 558 565 7 1,2
- lägsta högre nivå (5) 218 217 203 -14 -6,3
- lägre högskolenivå (6) 158 168 178 10 5,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 162 173 184 10 6,0
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 149 139 134 -5 -3,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2010 - 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_047_sv.html