Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2011 - 2013

  År Förändring
2011 2012 2013 2012/2013
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 7,8 7,7 8,2 0,5
15-64 7,9 7,8 8,3 0,5
15-24 20,1 19,0 19,9 1,0
25-34 7,5 7,6 7,9 0,3
35-44 5,5 5,3 6,1 0,8
45-54 5,6 5,6 5,9 0,3
55-64 6,4 6,6 7,0 0,4
Män 15-74 8,4 8,3 8,8 0,5
15-64 8,6 8,5 9,0 0,6
15-24 21,8 19,9 22,9 3,0
25-34 7,8 7,7 7,9 0,2
35-44 5,9 5,5 6,0 0,5
45-54 6,2 6,6 6,7 0,2
55-64 7,5 8,1 8,1 0,0
Kvinnor 15-74 7,1 7,1 7,5 0,5
15-64 7,2 7,1 7,6 0,5
15-24 18,4 18,0 17,1 -1,0
25-34 7,1 7,4 7,9 0,5
35-44 4,9 5,0 6,1 1,1
45-54 5,0 4,7 5,1 0,4
55-64 5,3 5,1 5,9 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_053_sv.html