Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2011 - 2013, 15-74-åringar

  År Förändring
2011 2012 2013 2012/2013
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 7,8 7,7 8,2 0,5
Nyland 5,8 6,3 6,7 0,4
Egentliga Finland 7,9 7,7 8,9 1,3
Satakunta 6,1 7,4 7,7 0,3
Egentliga Tavastland 6,4 6,7 6,6 -0,1
Birkaland 9,6 9,2 9,4 0,2
Päijänne-Tavastland 9,1 8,1 8,3 0,2
Kymmenedalen 10,6 7,5 9,4 1,8
Södra Karelen 9,7 6,8 7,9 1,1
Södra Savolax 7,7 9,1 10,8 1,7
Norra Savolax 10,3 8,2 8,1 -0,2
Norra Karelen 12,3 11,7 12,5 0,8
Mellersta Finland 9,6 9,1 10,0 0,9
Södra Österbotten 7,4 7,0 7,6 0,6
Österbotten 6,3 6,0 5,6 -0,4
Mellersta Österbotten 5,6 4,9 4,7 -0,3
Norra Österbotten 8,7 9,6 9,9 0,3
Kajanaland 8,3 11,4 11,5 0,1
Lappland 10,2 10,4 10,5 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2011 - 2013, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_054_sv.html