Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2010 - 2012, 15-74-åringar

  År Förändring
2010 2011 2012 2011/2012
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 8,4 7,8 7,7 -0,1
Utbildning på mellannivå (3) 9,0 8,4 8,3 -0,1
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,6 4,0 4,1 0,0
- lägsta högre nivå (5) 4,4 3,6 3,7 0,2
- lägre högskolenivå (6) 5,8 4,8 4,3 -0,4
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,6 3,8 4,1 0,3
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 15,5 15,3 15,3 -0,1
Män Totalt 9,1 8,4 8,3 -0,1
Utbildning på mellannivå (3) 9,7 8,8 8,8 0,0
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,8 4,3 4,6 0,3
- lägsta högre nivå (5) 5,5 4,7 5,6 0,9
- lägre högskolenivå (6) 5,9 5,0 4,3 -0,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,3 3,3 4,2 0,8
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,9 14,8 13,9 -0,9
Kvinnor Totalt 7,6 7,1 7,1 0,0
Utbildning på mellannivå (3) 8,2 7,9 7,7 -0,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,4 3,8 3,7 -0,2
- lägsta högre nivå (5) 3,8 2,9 2,6 -0,3
- lägre högskolenivå (6) 5,7 4,6 4,4 -0,2
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,8 4,2 4,1 -0,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 16,3 16,1 17,3 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2010 - 2012, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_055_sv.html