Publicerad: 7.10.2014

Sysselsättningen för mammor i flerbarnsfamiljer vände nedåt

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningen för mammor minskat från år 2012 till år 2013. Detta syns tydligast i flerbarns- och småbarnsfamiljer. Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökningens årsöversikt Perheet ja työ vuonna 2013 (Familjer och arbete år 2013).

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter antal barn åren 2012 och 2013, 20–59-åringar

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter antal barn åren 2012 och 2013, 20–59-åringar

Sysselsättningen för mammor i enbarnsfamiljer har legat på samma nivå från år 2012 till år 2013. Däremot har sysselsättningen för mammor i flerbarnsfamiljer sjunkit och arbetslösheten har stigit. Det relativa sysselsättningstalet för mammor i familjer med minst tre barn har sjunkit med åtta procentenheter och det relativa arbetslöshetstalet har stigit med fem procentenheter. Antalet barn påverkar inte nämnvärt pappornas relativa sysselsättnings- och arbetslöshetstal.

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2009–2013, 20–59-åringar

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2009–2013, 20–59-åringar

I de familjer där det yngsta barnet är under tre år, har mammornas relativa sysselsättningstal sjunkit med fem procentenheter från år 2012 till år 2013. När det yngsta barnet är tre år eller äldre har nedgången i mammornas relativa sysselsättningstal varit två procentenheter. Det relativa arbetslöshetstalet för mammorna i alla barnfamiljer har stigit något. Arbetslösheten har ökat mest bland mammorna till barn under tre år. Också bland papporna till barn under tre år har det skett en ökning av arbetslösheten, även om den minskat något bland övriga pappor.

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://www.stat.fi/til/tyti/tau_sv.html .

Työvoimatutkimus 2013, Perheet ja työ 2013: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/index.html .

Labour force survey 2013, Families and work in 2013: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/index_en.html .

Förändringarna i sysselsättning och anställningsförhållanden år 2013 har beskrivits i arbetskraftsundersökningens tidigare årsöversikt Sysselsättning och arbetslöshet år 2013 .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/tyti_2013_14_2014-10-07_tie_001_sv.html