Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,5 69,4 0,0
Män 70,8 69,8 -0,9
Kvinnor 68,2 69,0 0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,1 7,5 0,4
Män 7,4 7,9 0,5
Kvinnor 6,8 7,1 0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,7 0,1
Män 68,1 67,5 -0,6
Kvinnor 63,1 63,9 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_019_sv.html