Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 490 2 487 -3 -0,1
Nyland 796 801 4 0,5
Egentliga Finland 213 208 -5 -2,4
Satakunta 98 98 -0 -0,3
Egentliga Tavastland 78 81 3 3,8
Birkaland 226 225 -0 -0,2
Päijänne-Tavastland 85 84 -1 -1,4
Kymmenedalen 76 71 -4 -5,9
Södra Karelen 57 55 -2 -2,7
Södra Savolax 66 64 -2 -2,9
Norra Savolax 111 109 -2 -1,5
Norra Karelen 68 72 3 5,0
Mellersta Finland 115 118 3 2,3
Södra Österbotten 85 89 4 4,7
Österbotten 83 85 2 2,5
Mellersta Österbotten 33 30 -3 -9,4
Norra Österbotten 173 175 1 0,7
Kajanaland 33 30 -3 -9,2
Lappland 78 76 -2 -2,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_031_sv.html