Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1010,8 1027,0 16,2 1,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 50,0 49,7 -0,2 -0,5
Jordbruk 01 36,4 35,1 -1,3 -3,5
C Tillverkning 10-33 151,9 148,8 -3,1 -2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,7 19,7 -1,0 -5,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,1 21,6 0,5 2,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,2 19,8 -1,4 -6,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 26,2 24,9 -1,3 -5,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,8 47,9 -0,9 -1,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,9 14,9 1,0 7,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,0 11,8 -0,2 -1,9
F Byggverksamhet 41-43 78,1 77,3 -0,8 -1,0
Byggande av hus 41 28,3 28,0 -0,4 -1,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 41,0 40,6 -0,3 -0,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,5 116,1 -0,4 -0,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,9 19,8 1,0 5,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,4 37,2 -2,2 -5,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,3 59,1 0,8 1,3
H Transport och magasinering 49-53 61,3 61,7 0,5 0,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 41,5 42,6 1,1 2,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,8 19,1 -0,6 -3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,5 31,0 -1,5 -4,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 45,6 46,2 0,6 1,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 32,3 30,6 -1,6 -5,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 68,2 73,9 5,7 8,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,0 26,2 0,3 1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,6 43,4 5,8 15,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,9 26,3 4,4 20,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,6 43,4 -1,2 -2,8
P Utbildning 85 71,3 71,4 0,1 0,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 157,3 163,0 5,7 3,6
Hälso- och sjukvård 86 71,5 72,0 0,5 0,7
Vård och omsorg med boende 87 35,2 39,3 4,0 11,5
Öppna sociala insatser 88 50,6 51,7 1,1 2,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,2 22,7 2,5 12,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 28,2 32,8 4,6 16,3
X Näringsgrenen okänd 00 3,3 3,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_029_sv.html