Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 857,0 862,3 5,3 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,0 16,2 -0,8 -5,0
Jordbruk 01 7,5 7,0 -0,6 -7,7
C Tillverkning 10-33 141,0 137,4 -3,6 -2,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,8 18,1 -0,7 -3,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,8 20,1 0,3 1,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,1 18,3 -1,8 -8,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,5 21,8 -1,7 -7,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,2 46,9 -0,4 -0,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,4 12,2 0,8 6,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,4 11,1 -0,2 -2,1
F Byggverksamhet 41-43 58,8 56,6 -2,1 -3,6
Byggande av hus 41 20,0 18,8 -1,3 -6,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,5 29,9 -0,6 -1,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,5 96,7 -0,8 -0,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,0 15,3 0,3 1,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 33,6 32,9 -0,6 -1,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 48,9 48,4 -0,5 -1,0
H Transport och magasinering 49-53 50,1 49,6 -0,5 -1,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,0 31,3 0,3 0,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,1 18,3 -0,8 -4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,1 23,7 -3,4 -12,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,9 41,1 0,2 0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,1 27,5 -1,6 -5,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,4 56,6 4,2 8,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,8 22,9 1,2 5,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,7 37,2 4,5 13,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 18,4 22,3 3,9 21,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,6 43,4 -1,2 -2,7
P Utbildning 85 69,3 69,7 0,4 0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,6 153,6 6,0 4,1
Hälso- och sjukvård 86 66,0 67,0 1,0 1,6
Vård och omsorg med boende 87 34,2 37,7 3,5 10,3
Öppna sociala insatser 88 47,5 48,9 1,4 3,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,1 15,9 0,8 5,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 19,6 23,4 3,8 19,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,9 2,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_035_sv.html