Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2012 - 2014

  År Förändring
2012 2013 2014 2013/2014
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,0 68,5 68,3 -0,2
Män 69,8 69,2 68,7 -0,4
Kvinnor 68,1 67,8 67,9 0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,7 8,2 8,7 0,5
Män 8,3 8,8 9,3 0,5
Kvinnor 7,1 7,5 8,0 0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,0 65,5 65,4 -0,1
Män 68,2 67,6 67,4 -0,2
Kvinnor 63,8 63,4 63,4 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_044_sv.html